Strona główna | Przepisy

Przepisy

Przepisy gry w piłkę ręczną: obowiązujące od 1. lipca 2016 r.:

Przepisy gry – wersja pełna

Zmiany do przepisów gry w piłkę ręczną z dnia 1. lipca 2016 r. 

Przepisy wewnętrzne ZPRP:
Statut Związku Piłki Ręcznej w Polsce
Regulamin Dyscyplinarny ZPRP
Regulamin organizacji i funkcjonowania Zarządu ZPRP oraz jego organów wykonawczych i orzekających
Regulamin Organizacyjny Biura ZPRP (trwa nowelizacja)

Regulamin Komisji Odwoławczej ZPRP
Uchwała Zarządu ZPRP nr 59/16

Regulamin Komisji Dyscyplinarnej ZPRP

Uchwała nr 18/14 (zobowiązania majątkowe)
Uchwała nr 19/14 (umowy z MSiT)

Sprawy członkowskie:
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów ZPRP z dnia 07.10.2012 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich
Deklaracja Czlonkowska

Wykaz normatywnych uchwał Zarządu Związku
Zasady udostępnienia logotypu ZPRP, oraz wizerunku zawodników kadr narodowych:

Księga znaku i zasady wykorzystywania logotypu ZPRP oraz wizerunku zawodników kadr narodowych
Wniosek o wykorzystanie logotypu ZPRP oraz wizerunku zawodników kadr narodowych